WEBMASTER    


Placeholder image

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 - 30 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล) นำโดย คุณครูชำนาญ กัณหาและคุณครูธีรศักดิ์ มหาสุข นำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนวัดศีรษะทองส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขัน 4 รายการผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image