WEBMASTER    


Placeholder image

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูอรปรียาภัสสร์ หนูเชื้อเวียง

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล)คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีและอำลาคุณครูอรปรียาภัสสร์ หนูเชื้อเวียง เพื่อไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image