WEBMASTER    


Placeholder image

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูเกรียงศักดิ์ รอดเล็ก

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล)คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีและอำลาคุณครูเกรียงศักดิ์ รอดเล็ก เพื่อไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image