WEBMASTER    


Placeholder image

ถักทอสายใยร้อยดวงใจผูกผัน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกุล) จัดกิจกรรมถักทอสายใยร้อยดวงใจผูกผัน ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ คุณครูวาสนา ปิ่นตบแต่ง พร้อมกับกิจกรรมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต ๒

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image