WEBMASTER    


Placeholder image

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดศีรษะทอง นำโดยคุณครูวาสนา ปิ่นตบแต่ง นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ร่วมกับโรงเรียนวัดศีรมหาโพธิ์ และโรงเรียนวัดโพธิ์ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือสมพล โตรักษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image