WEBMASTER    

 


Placeholder image

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดศีรษะทอง นำโดยคุณครูวาสนา ปิ่นตบแต่ง นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ร่วมกับโรงเรียนวัดศีรมหาโพธิ์ และโรงเรียนวัดโพธิ์ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือสมพล โตรักษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีดูรูปภาพทั้งหมด

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

คนเก่งศีรษะทองทั้งหมด คนเก่งศีรษะทอง


My Page

My Page

Srisathong Magazine