WEBMASTER    


Placeholder image

การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบด้วย นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตำหนัก นายสภาพร จำรัสพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองทางหลวง ประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ โดยมีนางจีรนันท์ เตียนสำรวย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีษะทอง ให้การต้อนรับ

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image