WEBMASTER    


Placeholder image

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง นำโดยนายธีรศักดิ์ มหาสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศีรษะทอง รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง นายเอนก ตะโกพ่วง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดศีรษะทอง ผู้นำชุมชน คณะครูบุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทองคนใหม่

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image