WEBMASTER    

 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด กิจกรรมทั้งหมด

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือสมพล โตรักษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทองนำโดยนายธีรศักดิ์ มหาสุขรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

เมื่อวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล) นำโดยนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๙ ....

กีฬาสีปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนวัดศีรษะทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นายธีรศักดิ์ มหาสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศีรษะทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ....

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มพุทธรักษา

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นสถานที่ประกวดความสามารถนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในกลุ่มพุทธรักษาเข้าร่วมกิจกรรม

สอบธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นสนามสอบความรู้ธรรมศึกษา ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒ มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดศีรษะทองและโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา

อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นสนามสอบความรู้ธรรมศึกษา ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒ มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดศีรษะทองและโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา

กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการมอบทุนการศึกษา การเล่นเกม การแสดงดนตรีของนักเรียน การจับฉลากของรางวัล ซึ่งในปีนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ของรางวัลมากมายจาก ท่านเจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง...

 
 

My Page

My Page

Srisathong Magazine