WEBMASTER    

 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด กิจกรรมทั้งหมด

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือสมพล โตรักษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทองนำโดยนายธีรศักดิ์ มหาสุขรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มพุทธรักษา

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นสถานที่ประกวดความสามารถนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในกลุ่มพุทธรักษาเข้าร่วมกิจกรรม

สอบธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นสนามสอบความรู้ธรรมศึกษา ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒ มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดศีรษะทองและโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา

My Page

My Page

Srisathong Magazine