WEBMASTER    ข่าวกิจกรรมทั้งหมด กิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการรับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง โอกาสเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ...

กีฬาสีปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนวัดศีรษะทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นายธีรศักดิ์ มหาสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศีรษะทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือสมพล โตรักษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทองนำโดยนายธีรศักดิ์ มหาสุขรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

เมื่อวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล) นำโดยนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๙ ....

กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ ๑๗

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร โรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอนครชัยศรี ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนวัดศีรษะทอง โรงเรียนวัดบางพระ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู ....

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดศีรษะทอง นำโดยนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนวัดศีรษะทอง ....

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 - 30 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล) นำโดย คุณครูชำนาญ กัณหาและคุณครูธีรศักดิ์ มหาสุข นำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563....

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูเกรียงศักดิ์ รอดเล็ก

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล)คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีและอำลาคุณครูเกรียงศักดิ์ รอดเล็ก เพื่อไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)...

ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ก่อนเปิดเรียน

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔4 โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล)นำโดยนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูจัดกิจกรรม Big cleaning Day โดยประสานงานกับเทศบาลตำบลศีรษะทอง ในการนำรถดับเพลิงมาฉีด และใช้น้ำยาฆ่าเชื่อ้โรคมาทำความสะอาด ...

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล) นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้การต้อนรับ นางจีรนันท์ เตียนสำรวย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล)...

โรงเรียนร่วมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมงานนิเทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในการรับการประเมินการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

การประชุมสภากาแฟ ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มพุทธรักษา

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ พร้อมครู ให้การต้อนรับนายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒ นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒ และคณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มพุทธรักษา ในการร่วมประชุมสภากาแฟของผู้บริหาร...

ถักทอสายใยร้อยดวงใจผูกผัน

เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกุล) จัดกิจกรรมถักทอสายใยร้อยดวงใจผูกผัน ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 คุณครูวาสนา ปิ่นตบแต่ง พร้อมกับกิจกรรมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน...

กิจกรรมตักบาตรเทโว

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกุล) นำโดยนางจีรนันท์ เตียนสำรวย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว และช่วยเหลือทางวัดในการคัดแยกของจากการทำบุญตักบาตร ณ วัดศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี.

การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบด้วย นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล ...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกุล) นำโดยนางจีรนันท์ เตียนสำรวย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีษะทอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเรียน On-site....

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มพุทธรักษา

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นสถานที่ประกวดความสามารถนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในกลุ่มพุทธรักษาเข้าร่วมกิจกรรม

สอบธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นสนามสอบความรู้ธรรมศึกษา ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒ มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดศีรษะทองและโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา

อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นสนามสอบความรู้ธรรมศึกษา ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒ มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดศีรษะทองและโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา

กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการมอบทุนการศึกษา การเล่นเกม การแสดงดนตรีของนักเรียน การจับฉลากของรางวัล ซึ่งในปีนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ของรางวัลมากมายจาก ท่านเจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง...

กิจกรรมลูกเสือสำรอง

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดศีรษะทอง จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดศีรษะทอง นายธีรศักดิ์ มหาสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่อประธาน ...

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓โรงเรียนวัดศีรษะทองนำโดยนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา ...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอนครชัยศรี พร้อมด้วย นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโส นายนิพนธ์ ปิ่นตบแต่ง กำนันตำบลศีรษะทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อสม. ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ...

โครงการอบรมดับเพลิงและโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓โรงเรียนวัดศีรษะทองนำโดยนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา ...

งานบุญทอดกฐินวัดศีรษะทองประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 63 คณะครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล) นำโดย นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมแรงร่วมใจช่วยงานบุญทอดกฐินวัดศีรษะทองประจำปี 2563 ...

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูอรปรียาภัสสร์ หนูเชื้อเวียง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล)คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีและอำลาคุณครูอรปรียาภัสสร์ หนูเชื้อเวียง เพื่อไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)อำเภอสามพราน...

การตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ ๖

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล)นำโดยนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ ๖...

มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจิรนันท์ เตียนสำรวยรองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 56 ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากสมาพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกแห่งประเทศไทยจำนวน 46 ทุน ทุนละ 1000 บาท และทุนจากมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม จำนวน 10 ทุน ทุนละ 500 บาท...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) โรงเรียนจึงได้สื่อสารกับผู้ปกครองผ่านช่องทาง...

การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน-อุปกรณ์การเรียน

เมื่อวันที่ ๓๐–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดศีรษะทอง ดำเนินกิจกรรมการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน-อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นโดยระดับชั้นอนุบาล...

การให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 1)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกุล)นำโดย นางจีรนันท์ เตียนสำรวย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๙๐ คนรับวัคซีน Pfizer (เข็มที่ ๑)...

งานกฐินสามัคคีวัดศีรษะทอง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกุล)นำโดยนางจีรนันท์ เตียนสำรวย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และช่วยเหลือทางวัดในงานทอดกฐินวัดศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี

การให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 2)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกุล) นำโดยนางจีรนันท์ เตียนสำรวย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๙๐ คนรับวัคซีน Pfizer (เข็มที่ ๒) ...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกุล)นำโดยนางจีรนันท์ เตียนสำรวย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔...