WEBMASTER        

FORMER ABBOT

 

 

พระครูศรีโรตม์สุวรรณรักษ์

 พรรษาที่ 26

   อายุที่ 52 วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก วัดศีรษะทอง ต.ศีรษะทอง อ. นครชัยศรี จ.นครปฐม

อดีตดำรงตำแหน่ง

   เจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง และ เจ้าคณะตำบลศีรษะทอง

สถานเดิม

  : ชื่อนายมานิตย์ บุญมีลาภ เกิด ปีวอก บิดาชื่อนายฉิน บุญมีลาภ มารดาชื่อนางสายทอง นาวารัตน์

อุปสมบท

   : วันเสาร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2524 พระอุปัชฌาย์ พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม ปุญญวสโน) วัดกลางบางแก้ว ต.นครชัยศรี อ. นครชัยศรี จ.นครปฐม

วิทยฐานะ

   : พ.ศ. 2508 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดศีรษะทอง พ.ศ. 2525 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกลางบางแก้ว

งานปกครอง

   : พ.ศ. 2534 เป็นเจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง พ.ศ. 2538 เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ. 2540 เป็นเจ้าคณะตำบลโคกพระเจดีย์ พ.ศ. 2544 เป็นพระอุปัชฌาย์