WEBMASTER    


Placeholder image

กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ ๑๗

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร โรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอนครชัยศรี ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนวัดศีรษะทอง โรงเรียนวัดบางพระ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู ได้รับเกียรติจาก นายนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาโดยมีกีฬาที่ทำการแข่งขัน ๔ ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image