WEBMASTER    


Placeholder image

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอนครชัยศรี พร้อมด้วย นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโส นายนิพนธ์ ปิ่นตบแต่ง กำนันตำบลศีรษะทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อสม. ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่โรงเรียนวัดศีรษะทอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีนางสาวนิตนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image