WEBMASTER    


Placeholder image

มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจิรนันท์ เตียนสำรวยรองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 56 ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากสมาพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกแห่งประเทศไทยจำนวน 46 ทุน ทุนละ 1000 บาท และทุนจากมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม จำนวน 10 ทุน ทุนละ 500 บาท...

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image