WEBMASTER    


Placeholder image

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการมอบทุนการศึกษา การเล่นเกม การแสดงดนตรีของนักเรียน การจับฉลากของรางวัล ซึ่งในปีนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ของรางวัลมากมายจาก ท่านเจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง ผู้ใหญ่ใจดี บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มีซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียน เด็กๆ และผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรม

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image